ÓVODÁNK

Köszöntjük a Monorierdői Csicsergő Óvoda és Konyha weblapján

 
 
 
„Érző szívvel, nyitott szemmel,
harmóniában az emberi értékek átadásával,
együtt a gyermekekért”
 
 
 
 
 
Óvodánk a Csicsergő Óvoda, amely 1971-ben kezdte el működését, Budapesttől 40 km-re Monorierdő községben található. Pest közelsége és a jó közlekedési feltételek vonzzák a fiatal családokat, így községünk lélekszáma pár éven belül 4000 főre emelkedett.
Az óvodai elhelyezés iránt megnőtt igény tette szükségessé, hogy intézményünk mára 6 csoporttal, logopédiai, torna, orvosi és nevelői szobával rendelkezik.
Óvodánk személyi feltétele jónak mondható. Minden csoportban szakképzett óvónő foglalkozik a gyerekekkel délelőtt. Jelenleg 9 óvónő, 6 dajka, 2 pedagógiai asszisztens, 4 csoportos pededagógiai asszisztens, 1 konyhás, 1 takarító, 1 óvodatitkár, 1 irodai asszisztens és 1 karbantartó dolgozik intézményünkben. 
 
Pedagógiai munkánkat a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelési Programunknak megfelelően végezzük.
E nevelési program szerint a középpontba állítjuk a gyermektevékenységre épülő nevelést, és ezt az elvet a teljes nevelési folyamaton keresztül kiemelten kezeljük.
A befogadó környezet megteremtésével modellértékű viselkedésünkkel biztosítjuk minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést.
A különbözőségek tiszteletére, bizalomra, toleranciára, felelősségre és mások tiszteletére neveljük gyermekeinket és mindezt közvetítjük partnereink felé is. A gyermeki személyiség teljes kibontakoztatásának támogatásával, az iskolai beilleszkedés közvetett elősegítése.
A gyermek természetes jogainak és a gyermek mindenekfelett való érdekének szem előtt tartása
fontos nevelési célunk.
Olyan pedagógiai környezet kialakítására törekszünk, ahol a nevelőmunkát segítő óvodapedagógusok, munkatársak, szülők számára természetessé válik a gyermekközpontúság. Szeretetteljes légkörben egészséges, tiszta környezetben biztosítjuk a szabad játék elsődlegességét, a gyermeki személyiség kibontakoztatását.
Meglévő hagyományainkat megőrizzük ill. a gyermekek érdekében új hagyományokat teremtünk.
 
KL Irodarendszerek